STAWY PSTRĄGOWE UPIŁKA
ANTONI ŻYNDA I FRANCISZEK ADAMCZYK
UPIŁKA 77-138 Borowy Młyn

 

Właścicielami Stawów Pstrągowych Upiłka są Antoni Żynda oraz Franciszek Adamczyk. Decyzja o budowie obiektu zapadła w maju 1998 roku. W sierpniu 1999 rozpoczęto budowę pierwszych 18 stawów narybkowych a w grudniu zakończono budowę pierwszego poziomu stawów pstrągowych, doprowadzalnika, piaskownika oraz spiętrzenia wody na rzece Prądzona. 15 grudnia 1998 roku zarybiono 18 stawów narybkiem pstrąga tęczowego . W latach 2000 - 2003 wybudowano 3 kolejne poziomy stawów tuczowych. Od 2002 roku zaczęto inwestować w nowoczesne wyposażenie obiektu - wybudowano 5 studni napowietrzających , zakupiono sortownicę ryb , pompę do załadunku ryb IRAS , wytwornicę lodu , oraz samochód do przewozu żywych ryb. W maju 2005 roku zakupiono pierwszą ikrę , dzięki której coraz bardziej zbliżamy się do pełnego cyklu produkcyjnego.

 

Copyright 2004-2005 Upilka.pl